Tarifold se každodenně snaží o tzv. udržitelný rozvoj, zajišťující současné potřeby s ohledem a snahou uspokojit i potřeby budoucích generací.


Ekonomicky i ekologicky

Naše společnost proto vytvořila vlastní Komisi pro udržitelný rozvoj, jejímž cílem je předkládat návrhy z oblasti ekologie, ekonomiky a společnosti, které by přiměli zaměstnance uvědomovat si vlastní odpovědnosti související s udržitelným rozvojem.

Celý tým zaměstnanců se zúčastnil již několika seminářů: Workshop o občanské ekologii, sdílení automobilů, sbírka zátek, oblečení a nevyužitých léčiv atd.

Logo Developpement durable Toto logo vyjadřuje ekologické, ekonomické a sociální hodnoty společnosti tarifold.

Tarifold se zavazuje udržovat ekologicky čistou a k životnímu prostředí šetrnou společnost a garantovat toto certifikáty norem ISO 9001 a 14001, vývojem produktů s minimálním ekologickým dopadem a soustavnou snahou úspory energií. Taktéž povzbuzuje svoje obchodní partnery a dodavatele k následování této filozofie a podílení se na udržitelném rozvoji.

Tarifold se pyšní svou nabídkou produktů GREEN LINE, 100% recyklovatelným sortimentem archivačních a vizualizačních prostředků a antibakteriální produktovou řadou STERIFOLD, která účinně šíří informace, nikoli však choroboplodné zárodky.

Společně a pro společnost

developpement durable chequeJsme hrdým partnerem francouzského Pasteurova institutu, neziskové soukromé nadace věnující prevenci a léčbě chorob. Podporujeme projekty Lidská genetika a Kognitivní funkce pod vedením doktora Thomase Bourgerona. Část zisku z prodeje Sterifoldu je každoročně věnován Pasteurově institutu. Každý rok se také účastníme kampaně Pasteurdon, zaměřené na shromažďování kapitálu pro výzkum.

Kromě toho Tarifold podporuje a účastní se humanitárních akcí (slavný 4L Trophy Raid, humanitární projekty v Africe a Polemdé sdružení v Burkina Faso).

Yves Revenu with the Doctor Thomas Bourgeron.


Udržitelný rozvoj je naší každodenní starostí!

„Udržitelný rozvoj naší společnosti, předávání hodnot, respekt k životnímu prostředí a lidské bytosti jsou základními prvky naší strategie.“ Yves Revenu, generální ředitel společnosti.