Antybakteryjny panel kontrolny Sterifold

 
Antybakteryjne foldery na dokumenty i klisze RTG Sterifold
Przekazuj infromacje bez przekazywania bakterii! Jony srebra umieszczone na powierzchni paneli Sterifold zapobiegają rozprzestrzenianiu się bakterii i mikroorganizmów.

Antybakteryjny nabiurkowy system prezentacyjny Sterifold

 
Antybakteryjne foldery na dokumenty i klisze RTG Sterifold
Nabiurkowy system prezentacyjny Sterifold jest idealnym produktem do prezentowania informacji w miejscach szczególnie narażonych na rozprzestrzenianie się mikrobów. Panele Sterifold niszczą zarazki i bakterie.