Antimikrobiskt bordsställ, rostfritt

 
Sterifold antimikrobiskt fodral för journaler och röntgenbilder
Detta väggställ är speciellt utformat för arbetsmiljöer som måste följa de hygiennormer som föreskrivs av HACCP, fuktiga miljöer eller där vattenstänk förekommer. Kan byggas ut oändligt genom att delarna placeras sida vid sida.

Sterifold antimikrobiskt fodral för journaler och röntgenbilder

 
Sterifold antimikrobiskt fodral för journaler och röntgenbilder
Fodralen är speciellt utformade för att förebygga spridning av smitta genom handkontakt och används för att skydda dokument och journaler när de hanteras av personal, i synnerhet i sjukhusmiljöer.