Antimikrobiska Sterifoldramar med metallpiggar

 
Sterifold antimikrobiskt fodral för journaler och röntgenbilder
Sterifoldramen är den enda som är speciellt utformad för att organisera information på papper och hålla den tillgänglig i miljöer där spridning av mikroorganismer utgör en risk. Sterifoldramen stoppar skadliga bakterier och svampar.

Antimikrobiskt bordsställ, rostfritt

 
Sterifold antimikrobiskt fodral för journaler och röntgenbilder
Detta väggställ är speciellt utformat för arbetsmiljöer som måste följa de hygiennormer som föreskrivs av HACCP, fuktiga miljöer eller där vattenstänk förekommer. Kan byggas ut oändligt genom att delarna placeras sida vid sida.