Ficka med hörnförslutning: KANG EASY LOAD MAGNETIC

 
Magnetficka med stor kapacitet
Den helt magnetiska baksidan gör den mycket användbar för att presentera information! Sitter stadigt i stående eller liggande format. 3 format för presentation av olika slags dokument.

Ficka för inramning: KANG EASY LOAD MAGNETIC COLOR

 
Magnetficka med stor kapacitet
Helt magnetisk baksida och glada färger för snabb inramning och presentation! Sitter stadigt i stående eller liggande format. Tidsvinst: lätt att sätta in dokumenten genom öppningar i två sidor.