Tillbehör till Infostand: sats med 2 klämmor

 
Tillbehör till Infostand: sats med 2 klämmor
Moduluppbyggnad och snyggt utseende, klämmorna till Infostand kombineras med exponeringsstället Infostand Classic (ref. 550060). Genom att lägga till klämmor kan stället utökas till upp till: - 20 A4-ramar (40 sidor) eller 30 A5-ramar (60 sidor) på Infostand Classic (Ref.: 550060) - 20 A4-ramar (40 sidor) eller 30 A5-ramar (60 sidor) på affischstället för A4-format...

Exponeringsställ Infostand Classic

 
Tillbehör till Infostand: sats med 2 klämmor
Ett mycket innovativt presentationssystem! Exponeringsstället Infostand Classic kombinerar moduluppbyggnad och estetik och passar på alla ställen där du behöver kommunicera effektivt: foajéer, butiker, sammanträdesrum etc. Exponeringsstället kan anpassas till dina behov med hjälp av medföljande klämmor antingen 10 A4-ramar eller 10 A5-ramar. Kombineras med våra...